Juttusarjassa esitellään tuulivoiman työllistämiä ihmisiä ja heidän työtään.

Nimi: Ville Kaikkonen

Työpaikka: Efficient Network Partner Oy

Koulutus: Sähköasentaja
 

Miten Tuulivoima työllistää sinua?

Olen aiemmin työskennellyt asentajana tuulivoimapuistoissa vuosina 2012-2014, jonka jälkeen olen toiminut jakeluverkkojen parissa asentajana. Nyt ENP:n uusien hankkeiden osalta jatkan jälleen tuulivoimapuistojen kaapeliasennusten parissa.

Hankkeet työllistävät minua kaapeliverkon rakentamisvaiheessa tuulivoimapuistoissa. Rakennusvaiheessa työtehtäviini kuuluu mm. kaapeleiden jatkojen ja päätteiden tekeminen, sekä niiden kytkemiset ja kunnon varmistamiset mittauksilla kaapeleiden käyttöönottoon saakka. Rutiininani ovat myös normaalit sisäverkon mittaukset ja dokumentaatio tuulivoimapuistoissa.

Mikä on parasta työssäsi

Parasta työssäni on päästä tuulivoimapuiston luonnonläheiseen työympäristöön ja päästä toteuttamaan sähköverkkoa alueelle, oman jakeluverkkoammattitaustani nojalla. Hienoa on myös päästä seuraamaan myllyjen toimintaa, tiedostaen että on päässyt itse olemaan osallisena tuulivoimalan rakennusvaiheessa.

Työ on myös vaihtelevaa sekä itsenäistä, ja tuo mukanaan vastuuta ja kokemusta erilaisista toimintatavoista tuulivoimapuistoissa. Myös ENP:n työyhteisö on toiminut osaltani hyvin ja tilaajien kanssa toimiminen on ollut luontevaa ja mielekästä.

Mieleenpainuvin muisto

Muistoja tulee koko ajan mieleen, kun ajan autolla toiminnassa olevien tuulivoimaloiden ohi, joissa olen työskennellyt ja joissa olen vaikuttanut omalla toiminnallani voimaloiden rakentamisvaiheessa. Parhaita muistoja minulla ovat hienot maisemat voimalatyömaalta auringonlaskujen aikaan, kun luontokin on kauneimmillaan.